Caracterizarea personajului literar – schiță rapidă

Caracterizarea personajului literar este de fapt o compunere bazată pe textul literar, o compunere care are ca scop evidențierea trăsăturilor morale și fizice ale personajului, atitudinile, comportmentul, concepțiile, toate acestea reieșind din evenimentele prezentate și din relațiile acestuia cu alte personaje.

Astăzi v-am pregătit o super schiță pentru a vă ajuta să caracterizați foarte ușor un personaj. De ce e super? Pentru că este foarte simplă, organizată într-un cuvânt, iar dacă reușiți să o rețineți, caracterizarea personajelor va deveni o joacă.

Caracterizarea personajului literar

INTRODUCEREA

 1. Încadrarea personajului în operă
 2. Locul ocupat de personaj în operă
 3. Ce fel de personaj este (raportat la realitate)
 4. Cine este personajul
 5. În ce împrejurări este înfățișat el

CUPRINS – însușirile fizice și morale așa cum se desprind ele

 1. Din prezentarea directă făcută de:  AUTOR, ALTE PERSONAJE, DE PERSONAJUL ÎNSUȘI (autocaracterizare)
 2. Din prezentarea indirectă: prin faptele personajului, prin comportament, gânduri, frământări sufletești, prin aspectul vestimentar, prin relația cu celelalte personaje, prin nume, prin felul de a comunica, prin încadrarea lui într-un anumit mediu

ÎNCHEIERE

Aici putem sublinia următoarele:

 1. Atitudinea autorului față de personaj
 2. Categoria tipologică mai largă reprezentată de personaj (ce fel de tipuri umane reprezintă: leneșul, eroul, viteazul, generosul, etc.)
 3. Modalități de caracterizare folosite de autor
 4. Procedee artistice (epitet, personificare, antiteză, hiperbola, etc.) și exoresive (arhaisme, jargon, regionalisme, argou) folosite de autor în realizarea portretului personajului.

O mică observație înainte de a încheia:  Însușirile vor fi argumentate prin fapte din operă și prin cele mai semnificative citate. Precizați mai întâi trăsătura de caracter și apoi aduceți argumentul.

Exemplu: Impertinent și încrezut, Goe îi vorbește obraznic tânărului amabil care-l sfătuise să nu scoată capul pe geam: „- Ce treabă ai tu, urâtule?”

Ei bine, cum vi se pare acum caracterizarea personajului literar?

 

Lasă un răspuns